Moduł PSD2


Przygotowane przez doświadczony zespół architektów i specjalistów od rynku finansowego, rozwiązanie APILogic HUB z modułemPSD2, umożliwia integrację z wieloma bankami poprzez ujednolicone API. Korzystający z APILogic HUB nie musi martwić się o różnice implementacyjne usług PSD2, które występują między poszczególnymi bankami.

APILogic Hub jest rozwiązaniem IT, które agreguje w jednym miejscu interakcje z usługami PSD2 dostarczanymi przez wszystkie banki w Unii Europejskiej: PIS – Payment Initiation Service, AIS – Account Information Service, CoF – Confirmation of Funds.

Rozwiązanie działa dla rachunków osób indywidualnych oraz firmowych. Nie ma ograniczenia terytorialnego. Rozwiązanie współpracuje z bankami w całej Unii Europejskiej.

INICJOWANIE PŁATNOŚCI – PIS


APILogic HUB moduł PSD2 implementuje usługę PIS umożliwiając stworzenie płatności, a następnie jej monitorowanie. Usługa PIS to możliwość wdrożenia znacznych usprawnień w procesach związanych ze sprzedażą usługi produktów.

APILogic HUB poprzez PIS zapewnia automatyzację wielu czasochłonnych aktywności w tych procesach:

 • Bezpłatne płatności – płatności wykonywane z wykorzystaniem usługi PSD2 PIS są bezpłatne
 • Monitoring płatności – ciągły monitoring statusu płatności po stronie rachunku klienta zmniejsza ryzyko utraty płynności finansowej oraz koszty monitoringu należności.
 • Wiele typów płatności – PIS to wiele typów przelewów: przelew krajowy, przelew zagraniczny, przelew cykliczny.
 • APILogic HUB umożliwia stworzenie płatności oraz jej monitorowanie. Usługa działa dla rachunków osób indywidualnych oraz firmowych.
 • Przed stworzeniem płatności klient poprzez APILogic HUB wyraża zgodę na jej wykonanie i wskazuje bank gdzie znajduje się jego rachunek.
 • Klient uwierzytelnia się w wybranym banku i autoryzuje APILogic HUB do stworzenia i monitorowania statusu płatności.
 • APiLogic HUB otrzymuje od instytucji finansowej Token, którym posługuje się w celu zainicjowania płatności. 
 • Po zainicjowaniu płatności APILogic HUB odpytuje cyklicznie bank o status płatności do czasu jej wykonania.

DOSTĘP DO RACHUNKU KLIENTA – AIS/COF


Dwie usługi zdefiniowane przez dyrektywę PSD2 -informacja o rachunku (Account Information Service – AIS) oraz sprawdzenie środków na rachunku (CoF) – są implementowane przez APILogic HUB, dostarczając informacji o rachunkach bankowych oraz ich historii.

Usługi AIS/CoF pozwalają na usprawnienie i zautomatyzowanie procesów korzystających z informacji na temat rachunków klienta. Dzięki temu dane szybciej przepływają między elementami procesów, skracając czas potrzebny do zakończenia czynności:

  • Informacja w jednym miejscu – dostęp do danych finansowych wszystkich potencjalnych klientów poprzez jedną usługę.
  • Analityka biznesowa – ujednolicony format danych finansowych pozwala budować analizy badające trendy i zachowania klientów.
  • Weryfikacja tożsamości – dostęp do bieżących danych klienta pozwala potwierdzić zdalnie jego tożsamość.
  • Analiza potrzeb klienta – analiza historii rachunku pozwala ocenić rzeczywiste potrzeby klienta i zaproponować mu odpowiedni produkt i usługę.
  • Wiarygodność klienta – potwierdzona tożsamość i historia finansowa jednoznacznie pozwalają ocenić rzetelność klienta oraz wykluczyć zachowania fraudowe
  • Nowe produkty – znając trendy zakupowe klientów, poziom ich przychodów oraz wydatków w łatwy sposób można kształtować nowe produkty.
 • APILogic HUB pobiera historię transakcji oraz informację o rachunkach z wielu banków. Usługa działa dla rachunków osób indywidualnych oraz firmowych. 
 • Przed pobraniem informacji klient poprzez APILogic HUB wyraża zgodę na dostęp do rachunków i historii transakcji w danym banku.
 • Klient uwierzytelnia się w wybranym banku i autoryzuje dostęp APILogic HUB do wybranych rachunków płatniczych.
 • APILogic HUB otrzymuje od instytucji finansowej Token, którym posługuje się w celu pobierania informacji o rachunku i historii rachunku.
 • Pobrane informacje z wielu banków agregowane są w jednym miejscu i można je wykorzystać w celu wykonywania analityki biznesowej np.: w procesach up/cross-sellingu czy badania potrzeb klienta. 

Interesują Cię rozwiązania z zakresu Open Banking?


Skontaktuj się z nami!