Co to jest Test & Monitoring?


Ogłoszona w 2016 roku dyrektywa unijna PSD2 (Payment Service Directive 2) wdraża na rynku europejskim otwarte API bankowe,
umożliwiając podmiotom trzecim inicjowanie przelewów i dostęp do bankowych rachunków klienta.

APILogic Test & Monitoring to trzy usługi:


1.  Wykonanie testów integracyjnych dedykowanego interfejsu PSD2, w tym usług:

 • PIS - Payment Initation Service
 • AIS - Account Information Service
 • CoF - Confirmation of Funds

2. Produkcyjny monitoring 24/7 dedykowanego interfejsu PSD2 zgodnie z wymogami RTS i KNF.

3. Wsparcie przeprowadzenia testów funkcjonalnych za pomocą APILogic HUB

Interesują Cię rozwiązania z zakresu Test & Monitoring?


Skontaktuj się z nami!

Zakres usługi – APILogic Test & Monitoring


W ramach testów integracyjnych zostaną zrealizowane następujące cele:


 1. Potwierdzenie możliwości wywołania usług z zewnętrznego klienta TPP PSD2.
 2. Potwierdzenie poprawności danych przekazywanych/odbieranych w ramach wywoływanych usług.
 3. Potwierdzenie zgodności ze specyfikacją PolishAPI w ramach wykonywanych integracyjnych przypadków testowych.

W ramach usługi wsparcia testów funkcjonalnych zostaną zrealizowane następujące cele:


 1. Obniżenie kosztów weryfikacji poprawności implementacji usług PSD2 dzięki funkcjonalnościom APILogic Hub.
 2. Skrócenie czasu realizacji testów funkcjonalnych.
 3. Automatyzacja testów regresji.

W ramach produkcyjnego monitoringu dedykowanego interfejsu PSD2 zrealizowane zostaną następujące cele:


 1. Monitoring dostępności usług AIS,PIS, COF przy wykorzystaniu zewnętrznego wobec ASPSP klienta TPP.
 2. Monitoring efektywności usług AIS,PIS, COF przy wykorzystaniu zewnętrznego wobec ASPSP klienta TPP.
 3. Zebranie oraz udostępnienie kluczowych wskaźników efektywności zgodnie z wymogami RTS oraz KNF.

Opis usługi APILogic Test & Monitoring


Usługi PIS, AIS oraz CoF zgodnie z wymaganiami dyrektywy PSD2 muszą być udostępnione przez ASPSP (np. banki) zewnętrznym podmiotom TPP (Third Party Provider) poprzez dedykowany interfejs. TPP w ramach uzyskanych licencji będą wykorzystywały usługi w realizacji swoich modeli biznesowych. Dyrektywa PSD2 oraz regulacyjne standardy technologiczne RTS narzucają na ASPSP liczne obowiązki dotyczące dedykowanego interfejsu, w tym:

 • Artykuł 32 punkt 1 RTS: Wysoką dostępność dedykowanego interfejsu oraz usług w ramach dedykowanego interfejsu.
 • Artykuł 32 punkt 2 RTS: Stworzenie oraz raportowanie wskaźników efektywności dla interfejsu oraz usług zgodnie z wymogami RTS.
 • Artykuł 33 punkt 1 RTS: Uruchomienie środków awaryjnych w przypadku dłuższych odpowiedzi niż 30 sekund na 5 kolejnych żądań TPP.

Proponowane rozwiązanie wspiera realizację powyższych wymagań poprzez następujące komponenty:


 • Testy integracyjne wdrożeniowe
 • Produkcyjny monitoring dedykowanego interfejsu PSD2
 • Wsparcie dla przeprowadzenia testów funkcjonalnych
TESTY INTEGRACYJNE WDROŻENIOWE

W ramach tej usługi Inteca poprzez wykorzystanie klienta TPP o nazwie APILogic Hub przeprowadzi testy integracyjne wszystkich funkcjonalności oferowanych w dedykowanym interfejsie PSD2. Testy będą realizowane w obrębie specyfikacji PolishAPI.

 • Rejestracja klienta TPP
 • Walidacja certyfikatów EIDAS (SSL i pieczęć)
 • AIS (Account Information Service)
 • PIS (Payment Initiation Service)
 • CoF (Confirmation of Funds)
 • AS Callback
 • PIS Callback
 • AIS Callback

Przeprowadzenie testów integracyjnych z wykorzystaniem narzędzia zewnętrznego (APILogic Hub) pozwoli:

 • Potwierdzić działanie usług w zewnętrznym wobec Banku środowisku.
 • Przygotować rozwiązanie do testów funkcjonalnych.
 • Potwierdzić zgodność rozwiązania z wymogami standardu PolishAPI oraz RTS.
 • Przygotować rozwiązania dla kwestii nieuregulowanych w standardach.
PRODUKCYJNY MONITORING DEDYKOWANEGO INTERFEJSU PSD2

W ramach tego komponentu Inteca w trybie 24/7 będzie monitorowała dostępność oraz efektywność usług produkcyjnego dedykowanego interfejsu PSD2. Monitoring będzie realizowany z wykorzystaniem zewnętrznego narzędzia APILogic Hub z serwerowni ulokowanej w Polsce oraz Francji/Niemczech.

 • W trybie miesięcznym do Banku zostaną przekazane wskaźniki efektywności, które będzie można wykorzystać do wymaganego raportowania do KNF.
 • W trybie bezzwłocznym zostaną do Banku przekazane informacji w przypadku braku dostępności dedykowanego interfejsu lub gdy czasy odpowiedzi 5 kolejnych żądań będą dłuższe niż 30 sekund.

Monitoringiem zostaną pokryte wszystkie usługi oferowane w ramach dedykowanego interfejsu PSD2:

 • Rejestracja klienta TP
 • Walidacja certyfikatów EIDAS (SSL i pieczęć)
 • AIS (Account Information Service)
 • PIS (Payment Initiation Service)
 • CoF (Confirmation of Funds)
 • AS Callback
 • PIS Callback
 • AIS Callback

Wsparcie przeprowadzenia testów funkcjonalnych za pomocą apilogic hub


W ramach tej usługi, poprzez wykorzystanie narzędzia APILogic Hub wspieramy proces realizacji testów funkcjonalnych. Czas realizacji oraz koszt wykonania testów ulega zmniejszeniu dzięki funkcjonalnościom APILogic Hub. Wszystkie funkcjonalności APILogic Hub oferowane są poprzez ekrany użytkownika. Dzięki temu testowanie usług PSD2 nie wymaga technologicznej wiedzy specjalistycznej od zespołu testowego.

Przeprowadzenie testów funkcjonalnych z wykorzystaniem narzędzia zewnętrznego (APILogic Hub) pozwoli:


 • Zautomatyzować / usprawnić proces testowania
 • Przeprowadzić testy za pomocą funkcjonującego w banku zespołu testerów i metod prac bez konieczności angażowania specjalistycznych służb deweloperskich
 • Potwierdzić zgodność rozwiązania z założeniami dla wywoływanych usług AIS, PIS i CoF
 • Zautomatyzować testy regresji.

Interesują Cię rozwiązania z zakresu APILogic TEST & MONITORING?


Opowiedz nam o swoich potrzebach