This is custom heading element

Ogłoszona w 2016 roku dyrektywa unijna PSD2 (Payment Service Directive 2) wdraża na rynku europejskim otwarte API bankowe,
umożliwiając podmiotom trzecim inicjowanie przelewów i dostęp do bankowych rachunków klienta.

This is custom heading element

1.  Wykonanie testów integracyjnych dedykowanego interfejsu PSD2, w tym usług:

2. Produkcyjny monitoring 24/7 dedykowanego interfejsu PSD2 zgodnie z wymogami RTS i KNF.

3. Wsparcie przeprowadzenia testów funkcjonalnych za pomocą APILogic HUB

This is custom heading element

This is custom heading element

This is custom heading element

This is custom heading element

This is custom heading element

This is custom heading element

Usługi PIS, AIS oraz CoF zgodnie z wymaganiami dyrektywy PSD2 muszą być udostępnione przez ASPSP (np. banki) zewnętrznym podmiotom TPP (Third Party Provider) poprzez dedykowany interfejs. TPP w ramach uzyskanych licencji będą wykorzystywały usługi w realizacji swoich modeli biznesowych. Dyrektywa PSD2 oraz regulacyjne standardy technologiczne RTS narzucają na ASPSP liczne obowiązki dotyczące dedykowanego interfejsu, w tym:

This is custom heading element

This is custom heading element

W ramach tej usługi Inteca poprzez wykorzystanie klienta TPP o nazwie APILogic Hub przeprowadzi testy integracyjne wszystkich funkcjonalności oferowanych w dedykowanym interfejsie PSD2. Testy będą realizowane w obrębie specyfikacji PolishAPI.

Przeprowadzenie testów integracyjnych z wykorzystaniem narzędzia zewnętrznego (APILogic Hub) pozwoli:

This is custom heading element

W ramach tego komponentu Inteca w trybie 24/7 będzie monitorowała dostępność oraz efektywność usług produkcyjnego dedykowanego interfejsu PSD2. Monitoring będzie realizowany z wykorzystaniem zewnętrznego narzędzia APILogic Hub z serwerowni ulokowanej w Polsce oraz Francji/Niemczech.

Monitoringiem zostaną pokryte wszystkie usługi oferowane w ramach dedykowanego interfejsu PSD2:

This is custom heading element

W ramach tej usługi, poprzez wykorzystanie narzędzia APILogic Hub wspieramy proces realizacji testów funkcjonalnych. Czas realizacji oraz koszt wykonania testów ulega zmniejszeniu dzięki funkcjonalnościom APILogic Hub. Wszystkie funkcjonalności APILogic Hub oferowane są poprzez ekrany użytkownika. Dzięki temu testowanie usług PSD2 nie wymaga technologicznej wiedzy specjalistycznej od zespołu testowego.

This is custom heading element

This is custom heading element

Szybki kontakt!
+
Wyślij!