Co to jest Apilogic HUB?


Ogłoszona w 2016 roku dyrektywa unijna PSD2 (Payment Service Directive 2) wdraża na rynku europejskim otwarte API bankowe, umożliwiając podmiotom trzecim inicjowanie przelewów i dostęp do bankowych rachunków klienta.

APILogic Hub jest rozwiązaniem IT, które agreguje w jednym miejscu interakcje z usługami PSD2:

 • PIS - Payment Initation Service
 • AIS - Account Information Service
 • CoF - Confirmation of Funds

dostarczanymi przez wszystkie banki w Unii Europejskiej.

Opis rozwiązania


Przygotowane przez doświadczony zespół architektów i specjalistów od rynku finansowego, rozwiązanie APILogic Hub umożliwia integrację z wieloma Bankami poprzez ujednolicone API. Korzystający z APILogic Hub nie musi martwić się o różnice implementacyjne usług PSD2, które występują między poszczególnymi bankami.

Interesują Cię rozwiązania z zakresu APILogic Hub?


Skontaktuj się z nami!

DOSTĘP DO RACHUNKU KLIENTA – AIS/COF


Dwie usługi zdefiniowane przez dyrektywę PSD2 – informacja o rachunku (Account Information Service – AIS) oraz sprawdzenie środków na rachunku (CoF) – są implementowane przez APILogic Hub, dostarczając informacji o rachunkach bankowych oraz ich historii.

 • APILogic Hub pobiera historię transakcji oraz informację o rachunkach z wielu banków. Usługa dla rachunków osób indywidualnych oraz firmowych.
 • Przed pobraniem informacji klient poprzez APILogic Hub wyraża zgodę na dostęp do rachunków i historii transakcji w danym banku.
 • Klient uwierzytelnia się w wybranym banku i autoryzuje dostęp APILogic Hub do wybranych rachunków płatniczych.
 • APILogic Hub otrzymuje od instytucji finansowej Token, którym posługuje się w celu pobierania informacji o rachunku i historii rachunku.
 • Pobrane informacje z wielu banków agregowane są w jednym miejscu i można je wykorzystać w celu wykonywania analityki biznesowej np.: w procesach up/cross-sellingu czy badania potrzeb klienta.

Wykorzystanie usługi AIS


Usługa AIS to możliwość wdrożenia znacznych usprawnień w procesach związanych ze sprzedażą usług i produktów. APILogic Hub poprzez AIS zapewnia automatyzacje wielu czasochłonnych aktywności w tych procesach.

Inicjowanie płatności PIS


Drugą z usług zdefiniowanych przez dyrektywę PSD2 jest inicjowanie płatności (Payment Initiation Services – PIS). APILogic Hub implementuje usługę PIS umożliwiając stworzenie płatności, a następnie jej monitorowanie.

 • APILogic Hub umożliwia stworzenie płatności oraz jej monitorowanie. Usługa działa dla rachunków osób indywidualnych oraz firmowych.
 • Przed stworzeniem płatności klient poprzez APILogic Hub wyraża zgodę na jej wykonanie i wskazuje bank gdzie znajduje się jego rachunek.
 • Klient uwierzytelnia się w wybranym banku i autoryzuje APILogic Hub do stworzenia i monitorowania statusu płatności.
 • APiLogic Hub otrzymuje od instytucji finansowej Token, którym posługuje się w celu zainicjowania płatności.
 • Po zainicjowaniu płatności APILogic Hub odpytuje cyklicznie bank o status płatności do czasu jej wykonania.

Wykorzystanie usługi PIS


Usługa PIS to możliwość wdrożenia znacznych usprawnień w procesach związanych z płatnościami za usługi i produkty. APILogic Hub poprzez PIS zapewnia automatyzacje wielu czasochłonnych aktywności w tych procesach.

Interesują Cię rozwiązania z zakresu APILogic Hub?


Opowiedz nam o swoich potrzebach