Ekosystem IT towarzystwa ubezpieczeń


Wyzwania w utrzymaniu i rozwoju cyfrowej platformy współpracy z partnerami towarzystwa ubezpieczeń

Wyzwania:


Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji z zewnętrznym ekosystemem.

Dołączanie nowych partnerów

Czas i pracochłonność dołączania nowych partnerów (m.in. Dostępność wewnętrznego działu IT)

Zarządzanie kanałami

Zapewnienie SLA. Obsługa wyjątków, błędów i pytań. Komunikacja.

Monitoring

Monitorowanie SLA, błędów. Zapewnienie dostępności kluczowych usług.

Partner Manager


Kluczowe cechy rozwiązania

Brama na świat TU

Wirtualizacja obecnych API oraz usług. Partnerzy zewnętrzni integrują i komunikują się wyłącznie przez bramę.  Zwiększone bezpieczeństwo.

Szybki Time to Market

Elastyczna konfiguracja i on-boarding partnerów bez lub z minimalnym udziałem pionu IT. Dostęp do środowisk testowych.

Zarządzania kanałem partnerskim

Portal dla partnerów.

Dostęp do dokumentacji dla partnerów. Komunikacja, obsługa zapytań. Konfiguracja SLA dla partnerów.

Szybkie wdrożenie

Wdrożenie ma mały wpływ na bieżącą architekturę TU. Funkcjonowanie Bramy jest transparentne dla partnerów TU.

Monitoring KPI

Predefiniowane widoki analityczne pozwalające na monitoring w czasie rzeczywistym.

Elastyczna konsola analityki biznesowej

Elastycznie konfigurowalne widoki analityczne oparte o dane biznesowe przesyłane przez bramę.  Widok w czasie rzeczywistym.

INTERESUJĄ CIĘ ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU PARTNER MANAGER?


Skontaktuj się z nami!

API Gateway


Brama dla partnerów przez którą integrują się z systemami TU

Wirtualizacja obecnych API oraz usług, zapewnienie bezpieczeństwa, monitoringu i zarządzania integracją z partnerami. Wdrożenie nie wymaga żadnych zmian po stronie Partnerów ani systemów TU.

Wizualne konfigurowanie polityk bezpieczeństwa, routingu, monitorowania, kontroli zasobów.

Szerokie spektrum scenariuszy bezpieczeństwa WS-Security, OAuth2, OpenID Connect, 2-Way TLS, (JWT to SAML), eIDAS signatures.

Rozwiązanie oparte o technologię open source WSO2 API Management

Partner Portal


Warstwa dokumentacji  i testów API dla partnerów

Specyfikacja i dokumentacja  API dla partnerów. Zgodność ze standardem Open API lub SOAP/WSDL

Możliwość testowania API (Środowisko testowe)

Monitoring i statystyki API dla Partnerów

Scenariusze self-service dla partnerów. Szybki on-boarding partnerów.

Pełna kastomizacja wyglądu zgodnie z brandingiem firmy

Visual API Modeler


Narzędzie do wizualnego projektowania i specyfikacji API

Wizualne modelowanie i dokumentowanie API

Automatyczne generowanie specyfikacji oraz dokumentacji API dla partnerów w  oparciu o model wizualny.

Wsparcie dla XML i JSON oraz standardów SOAP , OpenAPI oraz ISO20022 dla instytucji finansowych

Wsparcie dla wersjonowania modeli API i równoległych prac w wielu projektach.

Narzędzie dla analityków oraz power-userów, pozwalające w szybki sposób projektować nowe API lub zmiany w istniejących wersjach

Analityka i monitoring KPI


Predefiniowane dashboardy i raporty dla kluczowych KPI

Predefiniowane Dashboardy

Gotowe , predefiniowane widoki analityczne, pozywające monitorować bieżącą sytuację w kanałach integracyjnych

Analiza per pakiety SLA

Analiza KPI w ujęciu planów taryfowych i pakietów SLA.

Analiza per Partner

Analiza aktywności, wyjątków (łamanie skonfigurowanych polityk) aplikacji partnerów. Monitoring zdarzeń  per partner.

Analiza trendów

Informacje o trendach zdarzeń wykorzystywanych API. Poziom utylizacji, trendy błędów. Poziomy failure vs. success.

Konsola wyjątków bezpieczeństwa

Analiza zdarzeń dot. Zagrożeń bezpieczeństwa, które monitorowane są wg. Skonfigurowanych polityk.

Konsola audytowa

Log audytowy pokazujący zdarzenia na platformie (np. rejestracja partnera, akceptacja dostępu, etc. )

Monitorowanie aktywności biznesowej


Wizualny edytor raportów i dashboardów  dla danych biznesowych przesyłanych przez Bramę API

Możliwość zbierania danych transakcji biznesowych przechodzących przez bramę

Technologia BigData umożliwiająca gromadzenie szerokiego spektrum danych

Wizualne narzędzie do budowy raportów i dashboardów biznesowych.

Monitoring w czasie rzeczywistym z historią czasu

Narzędzie dla użytkowników biznesowych
Analiza ad-hoc w czasie reczywistym / budowa dashboardów z dowolnych danych przepływających przez Bramę.

INTERESUJĄ CIĘ ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU PARTNER MANAGER?


Opowiedz nam o swoich potrzebach