Moduł STIR


STIR, czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, to narzędzie Krajowej Administracji Skarbowej wprowadzone w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku ustawą, każdy bank zobowiązany jest do informowania KAS przy pomocy STIR o akcjach na rachunkach. Informacje o założeniu i likwidacji konta, czy też zmianie pełnomocnika, muszą być przesyłane przez bank do KAS codziennie, natomiast dane transakcji na rachunku wysyłane są na żądanie szefa KAS.

Szef KAS ma prawo do czasowego zablokowania środków na koncie, które należy do podmiotu podejrzanego o oszustwa finansowe. Po wpłynięciu przez STIR żądania założenia blokady na rachunku, bank zobowiązany jest niezwłocznie zamrozić takie środki i poinformować szefa KAS o realizacji żądania. Szybkość przepływu informacji i podejmowanych czynności jest szczególnie istotne w czasach bankowości elektronicznej, stąd też kluczowym jest, by komunikacja banku z KAS za pomocą STIR była niezawodna.

Moduł APILogic HUB STIR zapewnia integrację ze STIR, a co za tym idzie, błyskawiczne informowanie o zleceniach założenia, zdjęcia czy modyfikacji blokady środków. Umożliwia również codzienne przekazywanie informacji o zmianie statusów rachunku. Dzięki wykorzystaniu APILogic HUB do komunikacji z KAS, zapewniona jest zgodność z ustawą o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, a czytelne API dostarczone przez APILogic HUB ułatwia przekazywanie wymaganych informacji do KAS.

Moduł STIR umożliwia odbiór komunikatów od szefa KAS przekazywanych za pomocą STIR. Możliwe jest cykliczne wywoływanie API dostarczonego przez APILogic HUB w celu codziennego przekazywania wymaganych informacji do KAS. Moduł APILogic HUB STIR zapewnia stałą komunikację ze STIR, dzięki czemu żądania przychodzące z KAS niezwłocznie trafią do adresata.

Interesują Cię rozwiązania z zakresu Open Banking?


Skontaktuj się z nami!