Wprowadzenie

Niniejszy artykuł jest ostatnim z cyklu artykułów traktujących o wykorzystaniu rozporządzenia eIDAS
i certyfikatów kwalifikowanych w kontekście dyrektywy PSD2. Opiszemy w nim rozwiązanie, które adresuje opisane dotychczas wymagania w obszarze bezpieczeństwa komunikacji między TPP i ASPSP. Jako referencyjne rozwiązanie wykorzystamy stworzony przez nas TPP Validator.

Realizacja wymagań bezpiecznej komunikacji między TPP i ASPSP

Zacznijmy od zebrania wszystkich wymagań opisanych w poprzednich artykułach naszego cyklu. Rozwiązanie zapewniające bezpieczną komunikację między TPP i ASPSP powinno spełniać wszystkie te wymagania. W naszym przypadku stawiamy się w roli APSPS, ponieważ na ASPSP, zgodnie z wymaganiami RTS, ciąży odpowiedzialność sprawdzenia TPP. Jako bank musimy spełnić co następuje:

 1. Wymagania
  1. Należy potwierdzić poprawność/ważność certyfikatów eIDAS wykorzystywanych przez TPP:
   1. QWAC przy zestawianiu kanału TLS (mTLS)
   2. QSealC przy sprawdzeniu podpisu wiadomości wysłanej przez TPP
  2. Należy sprawdzić czy TPP posiada odpowiednie role instytucji płatniczej
  3. Należy sprawdzić status licencji/wpisu do rejestru PSP, niezależnie od zawartości ról
   w certyfikacie
  4. Należy sprawdzić czy PSP posiada paszportyzację do wykonywania usług w danym kraju
  5. Czas sprawdzenia certyfikatu nie może być dłuższy niż ~100ms
  6. Czas sprawdzania paszportyzacji i statusu licencji nie może dłuży niż ~100ms
  7. Należy zapewnić integrację z istniejącymi w ASPSP rozwiązaniami sprzętowymi (Netscaler, F5) oraz oprogramowaniem (API Gateway), które zapewniają bezpieczeństwo w czasie:
   1. nawiązywania połączenia mTLS
   2. realizują żądania na podstawie podpisanych komunikatów
  8. Ograniczenia:
   1. Nie możemy wymagać rejestracji TPP w naszych systemach/API Portalu. Komunikacja między TPP i ASPSP musi być automatyczna i nie może wymagać ręcznych rejestracji w systemach ASPSP.
   2. Jawne ograniczenie stawiane przez RTS.

Opis realizacji powyższych wymagań/ograniczeń przedstawimy wykorzystując podejście zastosowane w naszym rozwiązaniu TPP Validator:

 • Zaimplementowaliśmy wsparcie dla standardów eIDAS (https://portal.etsi.org//TBSiteMap/ESI/ESIActivities.aspx). Pozwoliło to na walidację certyfikatów eIDAS/PSD2 zgodnych z wymaganiami rozporządzenia eIDAS i dyrektywy PSD2
 • Zaimplementowaliśmy wsparcie dla standardu ETSI TS 119 495, co pozwala na sprawdzenie ról PSP
 • Zaimplementowaliśmy integrację z rejestrem instytucji płatniczych EBA, co pozwala na sprawdzenie paszportyzacji TPP oraz potwierdzenie statusu licencji
 • Odpowiednie SLA zapewniliśmy dzięki „cache’owaniu” zawartości:
  • wszystkich list TSL
  • rejestru instytucji płatniczych EBA.
 • Integrację z istniejącymi w ASPSP rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo (tj. sprzętowy/softwarowy gateway), uzyskano dzięki dostarczeniu usług OSCP dla walidacji certyfikatu eIDAS oraz usług REST dla pobrania informacji o licencji, paszportyzacji i ról TPP.
 • Automatyczne potwierdzanie tożsamości TPP w czasie:
  • nawiązywania połączenia TLS (mTLS) z ASPSP
  • sprawdzenia podpisu komunikatu przez ASPSP,

bez konieczności manualnej rejestracji TPP w systemie ASPSP zrealizowano dzięki integracji
z paneuropejskim PKI eIDAS.