Roboty w banku. 3 kluczowe obszary w branży finansowej, które usprawni Robotic Process Automation

Rozwój instytucji finansowych jest dzisiaj spowalniany przez nieproduktywne, powtarzające się procesy ręczne. Mnogość systemów bankowych powoduje, że pracownik musi nierzadko wykonywać ten sam proces na dwóch lub więcej platformach. W dodatku, przeciążony manualną pracą, może popełniać błędy. Kompleksowa, konieczna przebudowa i integracja elementów architektury korporacyjnej jest procesem kosztownym i długotrwałym, dlatego z doraźną pomocą przychodzą dzisiaj roboty.

Są łatwe w implementacji, przynoszą szybki zwrot z inwestycji i znacznie przyspieszają cyfrową transformację. Można je dokładnie kontrolować i zaplanować ich pracę bez konieczności znajomości kodu. Nie męczą się, działają 24/7/365 i statystycznie w 1 minutę mogą wykonać czynności, które człowiekowi zajmują 15.


Już jest! „Odszyfruj RTS” czyli podręcznik standardów technicznych do dyrektywy PSD2.

Pobierz RTS-y „w pigułce” i przyspiesz swoją pracę nad implementacją Dyrektywy.


Jak działa automatyzacja robotyczna?


Programy – roboty potrafią interpretować interfejs użytkownika różnych aplikacji i poruszać się po ekranie analogicznie do tego, jak robi to człowiek. Ich działania mogą obejmować logowanie się w aplikacjach, działanie na danych, tworzenie nowych plików, wysyłanie e-maili i wiele, wiele innych.

Roboty są skonfigurowane (lub „przeszkolone”) przy użyciu kroków demonstracyjnych, a nie zaprogramowane według instrukcji, opartych na kodzie. Intencją robotycznego software jest, by można było konfigurować jego pracę bez znajomości programowania, co w praktyce pozwoli na szkolenia robotów przez pracowników nietechnicznych, biznesowych, oszczędzając zasoby działów IT i umożliwiając im pracę nad bardziej skomplikowanymi projektami i procesami, takimi jak BPMS czy ERP. Robota należy zainstalować, przejść wraz z nim przez wybrany proces jednokrotnie, po czym będzie on mógł wykonywać go samodzielnie dowolną ilość razy.

Jakie procesy można w ten sposób zautomatyzować?


Aby zidentyfikować procesy, które są odpowiednie, trzeba wybrać takie, w których nic nie jest zależne od ludzkiej decyzji czy osądu. Dany proces powinien rozpocząć się za pomocą cyfrowego wyzwalacza i być obsługiwany przez dane cyfrowe, oraz działać w sposób uporządkowany i stabilny. Najlepiej jest od razu automatyzować procesy, wymagające dużej ilości czynności. Jeśli chcemy przeprowadzić Proof of Concept, postarajmy się, by wybrany proces wykorzystywał kluczowe systemy firmy.

Technologia Robotic Process Automation nie rozwiąże wszystkich problemów dużej organizacji, ale koncentruje się na natychmiastowej skuteczności operacyjnej i szybkiej redukcji kosztów. Jako lekka „nakładka” na systemy, jest postrzegany jako uzupełnienie istniejących inicjatyw automatyki. Ponieważ projekty RPA nie wymagają kompetencji IT i inwestycji w nowe platformy, ich próg ekonomiczny jest znacznie niższy.

Czy ludzka praca stanie się niepotrzebna? 


W istocie jest przeciwnie. Ludzie będą mogli być uwolnieni od żmudnych, manualnych zadań i dedykować swoje kompetencje ciekawszym, bardziej rozwijającym projektom. Większość z firm, które planują zakup takiej technologii do swoich zasobów, podaje tę przyczynę jako nawet ważniejszą, niż finansowa. Zarządy firm chcą, by ich ludzie mieli ambitniejsze, bardziej intelektualne zadania i mogli wnieść dodatkową wartość do organizacji. Będzie to możliwe, gdy zostanie im odebrana praca ręczna i nudne, powtarzalne czynności, ograniczające kreatywność i zabierające cenny czas.

 Read More: 3 steps to PSD2 – is your bank ready for the change?

Jakie korzyści przyniesie RPA branży bankowej i finansowej? 


Otwarte API, które już wkrótce będą funkcjonować na infrastrukturze bankowej w całej Europie (co jest wytyczną zawartą w Dyrektywie PSD2), pozwolą na dostęp do danych banków nieograniczonej wręcz liczbie dostawców usług: fintechom, sklepom internetowym, ubezpieczalniom, biurom podróży etc. W tym przypadku również najkorzystniej będzie zatrudnić do pracy roboty, aby procesy zapytań do API maksymalnie usprawnić i nie dopuszczać do opóźnień, które wpływają na doświadczenie klienta.

Roboty mogą obsługiwać wiele procesów w bankowości, począwszy od żmudnego uzupełniania baz danych. Systemy informatyczne banków, często bardzo skomplikowane i funkcjonujące bez automatycznej komunikacji pomiędzy nimi, mogą pracować wydajniej w rękach robotów zamiast ludzi, zanim zostaną przekształcone w sposób kompleksowy przy użyciu technologii API. Agenci RPA będą pomocni również w procesach zgodności z regulacjami, których coraz to nowe emisje dotykają banki i przyczynia się do znacznego angażowania zasobów ludzkich.

 Czytaj więcej:  Otwarte API i Otwarta Bankowość – 7 pomysłów na nowe produkty.


KLUCZOWE OBSZARY, KTÓRE USPRAWNI RPA
 

  • OBSŁUGA KLIENTA
    Roboty będą mogły przejąć wprowadzanie nowego konta w systemach, co zazwyczaj wiąże się z wykonywaniem wielu bliźniaczych wpisów. Wykonają łączenie i usuwanie kont, pobiorą dane z formularzy elektronicznych, przejmą zadania takie jak dokonywanie obliczeń dla różnych zapytań cenowych, śledzenie aktywności konta i podejmowanie konkretnych akcji w rozpoznanych przypadkach anomalii. Robota możemy nauczyć odbierania i wstępnego filtrowania wniosków reklamacyjnych, wniosków o karty, kredyty, obsługi korespondencji przychodzącej, wysyłania spersonalizowanych powiadomień, obsługi czatu.  
  • DEPARTAMENTY IT
    Nierzadko muszą się zajmować tak żmudną pracą, jak tworzenie skrzynek pocztowych pracowników, przyjmowanych do pracy, bądź usuwanie ich. Podobnie jak zarządzanie hasłami do wszystkich systemów czy eliminowanie błędów sieci. Wiele z tych zadań może być dziś przekazana robotom. Na przykład, dostęp do AS400 pozwoli im na wędrowanie po „zielonych ekranach” i realne odciążenie administratorów systemów z wielu zadań, związanych np. monitorowaniem bezpieczeństwa czy zarządzaniem urządzeniami w sieci. Ze względu na minimalne ryzyko błędu, agenci RPA będą mogli być dopuszczani do systemów, wyłączonych aktualnie z dostępu pracowników, np. obsługi.  
  • KOMUNIKACJA I SPRZEDAŻ
    Można powierzyć robotom zadania takie jak administracja produktem, np. poprzez pobieranie danych z systemów aktualizacji i dostarczanie informacji na bieżąco, monitoring konkurencji, tworzenie katalogów danych. Robota można nauczyć prowadzenia działań rachunkowych i księgowych, wystawiania dokumentów, tworzenia raportów. Będzie on gromadzić informacje o klientach, nadzorować procedury, automatyzować marketing w zupełnie nowy sposób czy nawet tworzyć personalizowane materiały marketingowe w oparciu o szablony i reguły.  

Bądź na bieżąco z API economy


Subskrybuj newsletter APILOGIC i otrzymuj najnowsze informacje o innowacjach w branży finansowej.

[FM_form id=”3″]

Czy są jakieś "ale"? 


Roboty nie są nieomylne. Błędy będą zdarzać się, gdy robot otrzyma niewłaściwe dane od człowieka, wtedy błąd będzie powtarzany aż do momentu, gdy człowiek nie wyeliminuje go. Roboty nie rozumują jak ludzie – wiernie naśladują działanie człowieka, poprzez wykonywanie zadań w ten sam sposób, ale robią to zgodnie z zaprogramowanym algorytmem i nie potrafią podjąć autonomicznej decyzji. Nie są przez to przygotowane na sytuacje nietypowe.  

RPA nie są oczywiście rozwiązaniem stabilnym i wymagają stałej kontroli, poprawek w algorytmie i uzupełniania ścieżek procesu. Systemy, w których się poruszają, są przecież stale aktualizowane i podlegają zmianom, co bezpośrednio wpływa na pracę agentów RPA. Trzeba przewidzieć dodatkowe zasoby, dedykowane nadzorowi.  

Podczas cyfrowej transformacji, roboty powinny być rozwiązaniem towarzyszącym, wspierającym i uzupełniającym. Są zaprogramowane jedynie po to, by wykonywać procesy. Nie potrafią ich przekształcać ani ulepszać. Zatrudnieniu robotów powinna towarzyszyć szersza wizja automatyzacji w organizacji i analogiczna do niej strategia.  

 Czytaj więcej:  Dyrektywa unijna PSD2 i bank 4.0 – czy to koniec bezpośredniego kontaktu z klientem?

Z robotami w stronę wysublimowanej ekonomii 

Oczekuje się, że rynek RPA ma dzisiaj wartość 6,7 miliardów dolarów i doprowadzi do wzrostu globalnych wydatków na technologie o 40-45%. Według Medici, potencjał rynkowy RPA to szacowane 8,24 mld dolarów do 2024 roku. Oddziaływaniom tej technologii podlegają aktualnie takie obszary jak kadry, obsługa klienta i marketing, IT oraz produkcja.  

Robotyzacja nie omija też bankowości. W badaniu PEX Network (Process Excellence Network), dotyczącym planów rynku finansowego w zakresie RPA i rozwiązań Artificial Intelligence, respondenci deklarowali, że już wprowadzili roboty na pokłady swoich organizacji, a aż 10% z nich określało liczbę robotów na poziomie 500+.  

Automatyzację, w jej szerokim ujęciu, możemy właściwie nazwać największą zmianą od czasu rewolucji przemysłowej. Gdy technologie, takie jak RPA, penetrują nowe rynki, zmieniają jednocześnie sposób myślenia o firmach i zarządzania nimi. Studia przypadków pokazują, że firmy, które przeprowadzają integrację własnych zasobów z rozwiązaniami automatycznymi, uzyskują zwrot z inwestycji w ciągu roku. Automatyzacja tworzy całkiem nową gospodarkę, która łączy ekonomię fizyczną i cyfrową w niewidzialnych, współdziałających systemach.