Płatności natychmiastowe, smartfony i API

API działają nie tylko jako łącznik systemów, danych i aplikacji, pozwalając na tworzenie nowych wartości biznesowych, ale rewolucjonizują także płatności natychmiastowe. API płatnicze wykorzystamy do napędzania transformacji cyfrowej, umożliwiając łączenie dowolnego interfejsu API do integracji z dowolnym systemem płatności, za pomocą dowolnej waluty. Jak to możliwe?

Dzisiejszy system bankowy został zaprojektowany kilkadziesiąt lat temu, kiedy nikt jeszcze nie słyszał o telefonach komórkowych, dzięki którym łączymy się z siecią www. Dziś w wielu miejscach na świecie zespoły wybitnych inżynierów tworzą systemy, dzięki którym tradycyjna bankowość zostaje zastąpiona nowymi rozwiązaniami, zgodnymi z potrzebami hiperpołączonych konsumentów. Konsumentów, którzy nie rozstają się ze swoimi smartfonami, bo urządzenia te obrosły w całkiem nowe, zgodne z indywidualnymi preferencjami funkcje.

Płatności błyskawiczne - jak działają dziś?


Mówiąc o płatnościach natychmiastowych czy błyskawicznych, trzeba je odróżnić od płatności międzybankowych, które są realizowane w czasie rzeczywistym już od wielu lat, za pomocą systemów płatności typu RTGS (Real-Time Gross Settlement), prowadzonych najczęściej przez banki centralne (np. SORBNET2 w polskim NBP czy SIC w Szwajcarii).

Płatności natychmiastowe to zatem płatności detaliczne, dokonywane przez osoby indywidualne lub podmioty prawne. W Europie wprowadziło je do tej pory kilka krajów. Na polskim rynku płatniczym korzystamy z płatności Express Eliksir oraz usługi płatniczej, dostępnej dla użytkowników aplikacji BLIK, która pozwala na szybkie przelewy na telefon komórkowy.

Vocalink, firma-córka spółki Mastercard, w Wielkiej Brytanii obsługuje systemy płatności bankowych, rozliczeń i poleceń zapłaty w czasie rzeczywistym FPS (Faster Payments Service). Szwedzka izba rozliczeniowa Bankgriot powołała system Betalningar i realtid (BiR) a w Szwajcarii Bank Centralny jest operatorem The Swiss Interbank Clearing (SIC).


Już jest! „Odszyfruj RTS” czyli podręcznik standardów technicznych do dyrektywy PSD2.

Pobierz RTS-y „w pigułce” i przyspiesz swoją pracę nad implementacją Dyrektywy.


SEPA instant payments to z kolei system stworzony na potrzeby całego rynku Europejskiego. Według bloga Instapay, płatności w czasie rzeczywistym są już dostępne w kilkudziesięciu krajach świata.

Czym są sieci wymiany informacji finansowych?


Wykorzystuje się je do realizacji przelewów w ramach sieci globalnej. Najbardziej znaną i największą jest SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), czyli Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, zarządzające siecią wymiany danych, z której korzystają banki. SWIFT pracuje nad swoim unowocześnieniem, by zaoferować sieć nowej generacji z minimalnymi czasami opóźnienia i dostępnością niezbędną do płatności błyskawicznych, obejmujących globalną sieć.

Nieco inne podejście reprezentuje EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard), niemiecki standard, który wymaga, by komunikacja z bankami przebiegała automatycznie, według procedur całkowicie niezależnych od banków. Stanowi to alternatywę dla sieci SWIFT, będąc jednocześnie rozwiązaniem open-source. Wprowadzają go banki min. w Austrii, Holandii czy krajach skandynawskich.

API płatnicze: szybkie, proste i bezpieczne


Pojawili się jednak nowi gracze. Płatności internetowe Web Payments to projekt open source, w którym społeczność inżynierów i specjalistów buduje zestaw uniwersalnych technologii, aby wysyłanie i odbieranie pieniędzy przez Internet było tak łatwe, jak wysłanie e-maila. Główną motywacją tej grupy jest stworzenie odpornej na ataki i wpływy zewnętrzne infrastruktury finansowej.

Ten rozwijany w ramach konsorcjum W3C ekosystem koncentruje się nie tylko na przestrzeganiu podstawowych standardów architektury internetowej, ale również na wspieraniu niezależności sieci, urządzeń i ochronie prywatności wszystkich uczestników. Bierze pod uwagę, że płatnikami i odbiorcami płatności mogą być osoby o różnych możliwościach fizycznych i poziomie cyfrowych kompetencji. Technologia ma też umożliwiać odczyt maszynowy, by móc być interpretowana przez programy (boty) i aplikacje.

 Czytaj więcej:  Otwarte API i Otwarta Bankowość – 7 pomysłów na nowe produkty.

Bądź na bieżąco z API economy


Subskrybuj newsletter APILOGIC i otrzymuj najnowsze informacje o innowacjach w branży finansowej.

[FM_form id=”3″]

Interakcje z API w procesie płatniczym


Istnieje wiele rodzajów transakcji w świecie płatności, w tym między osobami prywatnymi a firmami i odwrotnie, między firmami, między rządami, między osobami prywatnymi. Proces płatności zachodzi więc pomiędzy płatnikiem a odbiorcą, z których każdy może być osobą, biznesem, instytucją lub agentem oprogramowania. Według twórców rozwiązania WebPayments, proces ten można podzielić na 4 etapy, którymi będą: negocjacja warunków płatności, negocjacja instrumentów płatniczych, przetwarzanie płatności, dostawa produktu (plus odbiory i zwroty). Każdy z nich może zostać opisany, ustandaryzowany i włączony do API.

Jednym z elementów systemu Web Payments jest API Payment Request. Eliminuje konieczność korzystania z formularzy, co wpływa na przepływ aktywności użytkownika w procesie zakupu. Może on teraz łatwo korzystać z różnych metod płatności, by dokonać transakcji. Pieniądze trafią na konto odbiorcy w kilka sekund. Ważnym elementem całości procesu jest telefon użytkownika, dzięki któremu autoryzacja czy inne aspekty uwierzytelniania są dostępne z poziomu urządzenia, np. w przypadku rozwiązań biometrycznych.

Interfejs API umożliwia stronie internetowej wymianę informacji z agentem użytkownika, gdy wprowadza on dane wejściowe, przed zatwierdzeniem lub odrzuceniem żądania zapłaty. Żądanie i akceptowanie dowolnej płatności odbywa się w jednym wywołaniu API.

 Czytaj więcej:  Uwierzytelnianie biometryczne, standardy FIDO i bezpieczeństwo naszych pieniędzy

API: Uniwersalna technologia?


API Payment Request to otwarty i oparty na przeglądarkach standard. Nie wymaga korzystania z żadnego określonego systemu płatności. Użyje takiego, na który zgodzą się obydwie strony transakcji. Jest integratorem elementów procesu, pozwala przeglądarce działać jako pośrednik dla sprzedawców, użytkowników i metod płatności.

Rozwiązanie to umożliwia bezpieczną obsługę płatności, niezależnie od technologii. Pracuje na dowolnej przeglądarce, urządzeniu lub platformie mobilnej. A co ogromnie istotne: w dowolnej walucie, nawet w krypto.

Wszystkie informacje niezbędne do szybkiej realizacji transakcji mogą być przechowywane w przeglądarce (np. w naszym smartfonie), dzięki czemu użytkownicy mogą potwierdzić i zapłacić za jednym kliknięciem. Cel w postaci dobrego doświadczenia użytkownika zostanie osiągnięty, kiedy cały proces stanie się maksymalnie prosty.

Z Web Payments możliwe będzie nie tylko korzystanie z dotychczasowych schematów płatności ale i uruchamianie całkiem nowych, włączanie ich do aplikacji i zarabianie na nich. Tworzenie rozległej sieci komercyjnych połączeń między kupującymi a sprzedającymi będzie nowym modelem biznesowym dla wielu organizacji.

Podobnie jak zupełnie nowe korzyści, związane z mikropłatnościami, które staną się jedynie kolejnym interfejsem płatniczym. Po skonfigurowaniu nowego mechanizmu płatności, można wokół niego tworzyć cały ekosystem powiązanych aplikacji i usług. Możliwości będą wprost nieograniczone.

W chwili pisania tego tekstu, Interfejs API Payment Request jest wdrażany we wszystkich największych przeglądarkach.

 Czytaj więcej:  API Management, czyli jak i dlaczego okiełznać API?

New Payments Platform w Australii


Telefonów typu smartfon używa dziś tylko niewielka część światowej populacji, większość dorosłych obywateli globu nie posiada formalnego konta bankowego. Nie mówiąc już umiejętności wykonania przelewu za pomocą aplikacji bankowej w telefonie. Między innymi dlatego, w Kenii i kilku innych krajach mniej rozwiniętych ogromne sukcesy odnosi system M-Pesa, dzięki któremu w technologii peer-to-peer członkowie sieci przekazują sobie środki za pomocą SMS.

W Australii od kilku lat rozwijana jest New Payments Platform, zainicjowany przez SWIFT nowy system finansowy, zbudowany od podstaw jako otwarty zestaw API. Biorąc przykład z M-Pesa, platforma ma wbudowane aplikacje do płatności peer-to-peer na smartfony. A jeśli płatność peer-to-peer obsługuje wymianę środków pomiędzy dwoma użytkownikami, dlaczego nie miałaby obsługiwać wymiany środków pomiędzy dwoma aplikacjami tego samego użytkownika? W ten sposób API mogą de facto rozmawiać ze sobą, wykonując zestawy czynności za nas. Polecenia będziemy wydawać głosowo, gestem czy kliknięciem. I to nasz smartfon będzie zweryfikowanym i autoryzowanym kanałem płatności.

Wyposażając poszczególne aplikacje mobilne w dodatkowe możliwości płatnicze, stworzymy nowe łańcuchy wartości. W taki sposób platforma NPP, która zostanie oficjalnie otwarta już w 2018 roku, chce tworzyć nową ekonomię zbudowaną wokół telefonów komórkowych. Czy szybkie płatności komórkowe będą w istocie podstawą handlu w 21 wieku? Jeśli do 2020 roku przewidywana liczba użytkowników smartfonów ma wynosić 5 miliardów, takie myślenie ma sens. Warto byłoby jedynie zwiększyć żywotność czy odporność tych urządzeń, które telefonem są już przecież głównie z nazwy.